Contact
uitgever
Luc van Os
 
hoofdredacteur
mr Marcel Piket
 
redactie
Luc Matter (eind- en webredacteur)
drs Bert Otten, Luanda Polman-Prins
 
marketing
Yamila Hoekstra
 
databasemanagement
Rosanne Smit, Lindy Kreemers
 
productie
Arjan Ottevanger
 
sales
Hearst Netherlands dave burgers jvc
 
fles met lepeltje FiscAlert en gratis zigeuner dagkaart www.fiscalert.nl zijn publicaties van Hearst Netherlands. Het zonder bronvermelding en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbenden overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, is niet toegestaan
 
Redactieadres
 
control by exception FiscAlert
komt oal goud Postbus 10209
25 hands india rugs 1001 EE Amsterdam
 
tekst plekje in hart T  0900-FISCALERT (0900-3472253)
vat dealer search F  020-6208149
bell vps 400 E  [email protected]